Ez a weboldal COOKIE-kat használ!
x

Ökológiai gazdálkodásra való áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása

„Ökológiai gazdálkodásra való áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (a továbbiakban: VP ÖKO II.) pályázat – gyakran feltett kérdések (mi így értelmezzük)

Milyen feltételekkel lehet „átjönni” a 2017.01.01 – 2021.12.31. között futó AKG II. támogatási ciklusból?

Amennyiben a kérelmezőnek csak az AKG II. ciklusban érintett területei vannak, és minden ilyen támogatással érintett területét át kívánja léptetni
További feltétel, hogy az AKG II. támogatással érintett teljes területen a kérelem beadási időszakot megelőzően legalább egy éve elkezdték az ökológiai gazdálkodást, és ezt a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes és hatályos tanúsítási szerződéssel igazolni tudják.
Ha a támogatási kérelem benyújtásakor az érintett KET-ek már ökológiai gazdálkodói tanúsítvánnyal rendelkeznek.
Amennyiben az AKG II. támogatásban nád földhasználati kategóriával is érintett, az ökológiai gazdálkodásra való áttérés nem megengedett egyik területtel
Gyep hasznosítási kategóriával kizárólag a VP4-4.4.1-16  B. célterületből engedélyezett az átlépés. Az átlépéskor a kötelező minimális 0.3 ÁE/ha/év állatállományt a gyepgazdálkodásra bevitt területekre biztosítani kell.
Az AKG II. támogatásból 2018. december 31. napjáig kizárt vagy kizárás alatt lévő területekkel nincs lehetőség átlépni a VP ÖKO II. támogatási sémába.
A támogatást igénylő a támogatásba vont területek pontos felmérésére kötelezett (lásd: 1. melléklet). A rendelkezésre álló ÚMVP AKG támogatás keretében készült területmérési jegyzőkönyv attól függetlenül elfogadható, hogy a területmérési jegyzőkönyvet kinek a nevére állították ki, de a 2. számú melléklet adattartalmának és a támogatási kérelem beadási adatoknak megfelelően aktualizálni kell.


Már korábban szerződött partnerek teendői új területek bejelentése kapcsán:

A területek kimérése és bejelentése normál eljárás szerint (de legkésőbb 2018. december 31.-ig)!
Nem kell új szerződés (elég meghosszabbítani majd mielőtt lejár a jelenleg hatályos)!


Milyen kötelezettségeket kell teljesíteni a 2017.01.01-i indulású AKG programból átjelentkezőknek?

A 2016. évi AKG pályázati felhívás alapján kibocsátott támogatói okiratban foglalt összes kötelezettségét köteles azon naptári év végéig teljesíteni, amelyben a VP ÖKO II. felhívás alapján kibocsátott támogatói okirat hatályba lép (ez a határidő várhatóan 2019.12.31.). Egyúttal a VP ÖKO II. felhívásban nevesített kötelezettségeket is teljesíteni kell ebben az átmeneti időszakban!
Az AKG támogatásra csak akkor marad jogosult a 2019.01.01 és (várhatóan) 2019.12.31. közötti időszakban, ha a VP ÖKO II. felhívás alapján beadott támogatási kérelme elutasításra kerül.
Aki az egységes kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig nem kapja kézhez a jogerős támogatói okiratot, annak az érintett KET-ek vonatkozásában a VP ÖKO II. felhívás és az AKG II. felhívás alapján is be kell nyújtania a kifizetési kérelmet (amennyiben a későbbiekben a VP ÖKO II. felhívás alapján támogatásban részesül, úgy az AKG II. pályázati felhívás alapján benyújtott kifizetési kérelme szankció alkalmazása nélkül elutasításra kerül).


Miért érdemes átlépni?

  • Nincs méretkorlátozás és a területnagysághoz kapcsolódó degresszivitás (támogatás-csökkentés).
  • SAPS zöldítés támogatás feltétele az ökológiai ellenőrzési rendszerben szereplő KET vonatkozásában teljesítettnek minősül.
  • Natura 2000 támogatás az ÖKO gyep támogatással együtt igényelhető.
  • Az EU BIO rendeletekben foglaltakon túl nincsenek plusz előírások.
  • A támogatással lefedett időszak két évvel megnő (mindemellett bizonyos AKG vállalások tejesítése esetén ez egy-egy KET vonatkozásában a VP ÖKO II. támogatástól magasabb is lehet).

Mit nem hozhat át vagy be a támogatásba:

AKG-ból nem hozhatja át, ha a fenti átlépési feltételeket nem elégíti ki, vagy ha kizárták a KET-et az AKG-ból. VP ÖKO I. ciklusból (tehát a 2016.01.01-2020.12.31. közötti támogatási periódusból) nem hozhat át KET-et. Szántóföldi földhasználati kategória esetében az energiafű, a nád, a parlagon hagyott terület, a pihentetett terület, feketeugar, az energetikai céllal telepített kínai nád, valamint a fás szárú energetikai célú ültetvény nem támogatható.


Zöldugar támogatható?

A zöldugar szántóként támogatható, amennyiben eleget tesz a követelményeknek: legalább három egymást követő évig (akár 5 évig) tartó zöld növényi borítottságot adó keverék, amelyet legalább három (vagy több) fajból tevődik össze, amely három faj közül legalább egy (tehát a keverék legalább 30%-a) évelő pillangós, és amennyiben ez egy vetett állomány. Mivel vetett keverékről van szó, amennyiben nem saját előállítású vetőmag felhasználásával történt az elvetés, a kereskedelmi forgalomban vásárolt vetőmag fémzár címkéjét és bizonylatait a vetést követő legalább két éven át meg kell őrizni. A kötelezettségvállalási időszakban csávázott vetőmag felhasználása tilos. Konvencionális vetőmag felhasználása előzetes engedélyhez kötött!


Öko gyepen a 0.3 ÁE/ha/év állatsűrűség csak BIO állattal teljesíthető?

Nem! Aki az állatokat is bejelenti az ellenőrzési rendszerbe, az +3 (0.3-0.5 ÁE/ha/év közötti állatlétszám esetén) vagy +6 pontot szerez (0.5-2 ÁE/ha/év közötti állatlétszám esetén)! A legalább 0.3 ÁE/ha/év kritérium konvencionális állatállománnyal is teljesíthető (így a plusz pont nem jár). A bérlegeltetés nem felel meg a követelményeknek, mert a bérlegeltetett állatok tartója nem a kérelmező.


Milyen igazolásokra van szükség a Biokontroll részéről a pályázathoz?

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft-vel – legkésőbb a kérelem beadásáig – megkötött szerződés elektronikus másolatát (PDF fájl) kell felcsatolni a kérelemhez. Egyéb igazolásra a Biokontroll részéről nincs szükség a támogatási kérelemhez. A jogosultság ellenőrzése és igazolása a MÁK MVH és a Biokontroll közötti folyamatos adatcsere része.


Mi a teendő, ha az ötéves kötelezettségvállalási időszakon belül változik a földhasználó személye? Átadhatók illetve átvehetők-e a kötelezettségvállalással érintett területek?

Kötelezettséget átadni jogutódlás esetén is csak olyan földhasználónak lehet, aki a támogatás jogosultsági kritériumainak megfelel! A kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok a felhívás VII. fejezetében olvashatók. Az átadás/átvételi határidőkre különösen ügyelni kell. Az átvevőnek az átvétel napján már érvényes szerződéssel kell rendelkeznie.


Milyen szaktanácsadóval kössünk szerződést?

A fenntartási támogatást kérelmező esetében plusz 5, áttérési támogatást igénylő kérelmező esetében plusz 7 pont jár, ha a támogatást igénylő szaktanácsadási szolgáltatói szerződéssel rendelkezik legalább 2023. december 31-ig tartó időszakra az alábbi adatbázisban szereplő valamely személlyel, aki a szántóföldi növénytermesztés, a kertészet, az állattenyésztés vagy a környezet és természetvédelem szakterületen belül az Ökológiai gazdálkodás tevékenységi területen elismeréssel rendelkezik:

https://www.nak.hu/a-nak-altal-nyilvantartott-aktiv-szaktanacsadok#result

Kérjük, hogy honlapunk fő oldalán kísérjék figyelemmel a VP ÖKO II. pályázattal kapcsolatos tájékoztatásainkat, mert még változások várhatók, továbbá a menetközben felmerült kérdésekre adott válaszainkkal folyamatosan bővítjük tájékoztatónkat!

Összeállította: Kanyó Zsolt
Forrás: BIOKONTROLL HUNGÁRIA

További hasznos információért és egyedi árajánlatért keresse irodánkat:

info@hortiservice | +36 76 411 836